MED REALNIM IN IMAGINARNIM PROSTOROM

Type Editorial
Author Pia Gerbec
Year 2023
Source El Normal Magazine n.1

Introduction

Sood studio je mlad projekt dveh študentov arhitekture, Rosane Arifin in Tita Vrhunca. Ideja, ki je se rodila iz zanimanja za drugačne, imaginarne svetove, strasti do arhitekture, oblikovanja in umetnosti ter nenazadnje prepleta naštetega. Njuno prvo kolekcijo 3D tiskanih spojev iz materiala, ki temelji na sojinem olju, sta nedavno predstavila na tednih oblikovanja v Milanu in Berlinu.

Vse skupaj se je rodilo med pogovorom o tem, kako bi lahko najino strast za arhitekturo in znanje, ki sva ga dobila tekom študija, združila z zanimanjem za oblikovanje in umetnost - produkcijo, ki je od arhitekturne bistveno hitrejša. Zanimiva se nama je zdela 3D umetnost: Širok nabor možnosti, ki jih ponuja tovrstno programsko orodje. Ustvarjanje z njim je precej drugačno od projektiranja, saj ti prostori nimajo konteksta, samoustvarjalni proces je zato bistveno hitrejši. S svojim projektom pa sva začela vse, kar je v takem okolju ustvarjeno, prenašati v dejanski prostor. Tako začetke povzame Rosana. Tit pa še doda: Ime studia izhaja iz besedne zveze space out of dreams (prostor onkraj sanj), kar dobro opiše projekt - zanimajo naju prostori in predmeti, ki so na nek način sanjski, izmišljeni in nato preneseni v realnost.

Vsak začetek s sabo prinese tudi prve spodrsljaje, napake in nepričakovane izide. Prav ob napakah sta se velikonaučila; več kot prej ob vseh študijskih procesih. Od obdelave lesa, trženja, promocije... , »Večino stvari sva namreč naredila popolnoma sama, saj nisva dobila ljudi, ki bi naredili tako, kot bi si sama želela.«, povesta. »lz napak sva se res veliko naučila, jih pa tudi ni bilo malo. Včasih se je res zdelo, kot da gre narobe vse, kar lahko. A ko pogledaš nazaj, vidiš, koliko so ti dale.«

Trenutno projekt obsega kolekcijo šestih spojev, ki so lahko vsak zase tudi skulptura, v kombinaciji s preprostimi lesenimi elementi pa tvorijo kose pohištva. Načrtujeta izgradnjo multi disciplinarnega studia, kjer bi lahko imela širok razpon dela - od arhitekture in oblikovanja do kuriranja razstav oz. vsega, kar naju ali naju še bo zanimalo.

Heading

V slabem letu od začetka projekta sta že razstavljala na velikih sejmih oblikovanja, kot sta tedna oblikovanja v Milanu in Berlinu. To je bila verjetno velika potrditev za vajino delo. Kdaj pa bosta lahko rekla, da je vajin projekt uspel?, me zanima. »Možnost predstavitve na tovrstnih sejmih in pozitiven odziv bližnjih je vsekakor prvi korak k potrditvi najinega dela. Ko sva začela, sva si to tudi zadala kot enega izmed ciljev. Sedaj, ko je ta dosežen, pa je naslednji predvsem trženje najinega dela - tega nas na faksu ne naučijo, noben od naju tudi nima izkušenj na tem področju. Konec koncev moraš iz svojega dela dobiti profit, da lahko nadaljuješ. To bo za naju tudi velika potrditev, da je ljudem najino delo všeč., pove Tit. »Vsekakor bo to zahtevalo še veliko učenja o vsem, česar se ne znava, poleg tega bova potrebovala tudi ljudi, ki bi nama pomagali pri proizvodnji, saj sva do sedaj večino kosov izdelala popolnoma sama. Vse to bi bil začetek, da bi lahko še naprej ustvarjala pod tem imenom, med poznanim in se neodkritim, arhitekturo in oblikovanjem med realnim in imaginarnim prostorom.«, zaključi Rosana.

Related

Milan Design Week 23Berlin Design Week 23Atmospheres
arow left move_2
NEWS